Voorwaarden

De Lichtenvoorde is eigenaar van deze site en besteedt veel aandacht aan het zo compleet, actueel en toegankelijk mogelijk maken en houden van de site. Bovendien streven wij ernaar deze zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. Ondanks onze zorg kan informatie op dit medium onjuist of onvolledig zijn. De Lichtenvoorde is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de gegevens.

Bezoekers van deze website zijn vrij om informatie over hun product (tekst, foto, film) te plaatsen. De beheerder geeft wel of geen akkoord voor plaatsing. Na een bepaalde periode worden teksten, foto’s en films verwijderd zonder kennisgeving. Aan het plaatsen van informatie op deze site zijn geen kosten verbonden. Bezoekers en gebruikers van kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie die we aanbieden. Als u twijfelt over de juistheid van de gegevens of onjuistheden tegenkomt dan vragen wij u contact met ons op te nemen.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, films, grafisch materiaal, logo’s of beeldmerken blijven eigendom van degene die ze geplaatst heeft en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze sites of nieuwsbrief. Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens gebruiken wij het materiaal voor het doel waarvoor het verzameld is.

Veel (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten het domein om. De Lichtenvoorde wijst iedere aansprakelijkheid af voor eventuele schade door toegang tot en gebruik van dit medium. We kunnen niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneren.

© 2015 De Lichtenvoorde

Heeft u ook een interessant onderwerp die u wilt delen?

Plaats een item
Item toevoegen
Item toevoegen Mens & Techniek

Speciale uitgave

Ondersteunende technologie 1

Download het themaboekje

Mens & techniek 3

Download het themaboekje