Techniek

Een optimale aansluiting tussen techniek en mensen die met techniek om weten te gaan is van essentieel belang. En zaken als veiligheid, financiën, kostenbesparing en duurzaamheid spelen daarbij een rol.