Module psycho- educatie

Module psycho-educatie ’in gesprek over LVB’

‘WEET WAT JE KAN, in gesprek over LVB’ is een systeemgerichte module psycho-educatie over een lichte verstandelijke beperking. De module biedt een methode om met de cliënt en zijn naasten het gesprek aan te gaan over de beperking, hen te informeren en te adviseren. De module is ontwikkeld voor de forensische psychiatrie, maar ook goed toepasbaar in andere instellingen waar mensen met een LVB professionele hulp ontvangen.

Ervaringen opgedaan met deze module? Laat het weten en deel deze dan ook op deze site!

Bron: Trajectum.info

"De module is tot stand gekomen met subsidie van het KFZ (Kwaliteit forensische zorg). De module werd ontwikkeld door het kenniscentrum van Trajectum in samenwerking met Transfore.

Het kenniscentrum stelt zich tot doel bij te dragen aan kwalitatief verantwoorde en effectieve begeleiding en behandeling voor (SG)LVB-cliënten, o.a. door producten te ontwikkelen en te delen. Onderstaande documenten zijn dan ook zonder kosten te downloaden. Ze mogen in de originele vorm worden gebruikt door gekwalificeerde hulpverleners bij de behandeling en begeleiding van mensen met een LVB. Het volgen van een kortdurend scholingstraject wordt aangeraden.

Het kenniscentrum stelt er prijs op uw praktijkervaringen met de module te vernemen.

Voor vragen, overleg en feedback kunt u terecht bij de auteur: Marsja Mulder, mamulder@trajectum.info , of bij kenniscentrum@trajectum.info"

De volgende documenten van de module WEET WAT JE KAN zijn te downloaden via bijgevoegde link:

Overzicht van documenten
Werkboek voor deelnemers
Trainershandleiding
Werkboek voor naasten
Onderbouwing

www.trajectum.info/kenniscentrum/modules/#.VUNDXwYEfo1.mailto

Download pdf

Plaats ook een reactie

Maximaal 1000 karakters.

  • (Max. 2 mb)
  • (Max. 2 mb)

Let op: Een reactie wordt eerst door Mens & techniek gecheckt. Het kan zijn dat het een paar dagen duurt voordat u reactie geplaatst wordt. Door te reageren gaat u akkoord met onze voorwaarden.

Gerelateerde projecten