Eethulp My Spoon (mijn lepel)

Eethulp My Spoon (mijn lepel)

Het eetapparaat MySpoon biedt een eigentijdse oplossing voor personen die niet zelfstandig kunnen eten. Ook bij ernstige beperkingen in de arm- en handfunctie is zelfstandigheid op dit terrein nu wel haalbaar. Eten lukt nu veilig, in eigen tempo en wanneer men dat zelf wil.
bron: http://www.focalmeditech.nl/nl/content/my-spoon-0

Waarom My Spoon?

Thuis:
Niet zelfstandig eten en gevoed worden brengt een grote afhankelijkheid met zich mee en heeft vaak effecten op de gezondheid. Het voeden is in de thuissituatie vaak erg belastend voor partners of familieleden. Men komt niet of minder aan de eigen maaltijd toe. Belangrijke, gezellige momenten gaan verloren en men is geen gelijkwaardige tafelpartner van elkaar. Door de inzet van My Spoon hoeft dit alles niet langer het geval te zijn. Eten wordt weer een gewoon, sociaal gebeuren.

In zorginstellingen:
In instellingen betekent het voeden een belangrijke tijdsinvestering. Er is sprake van een afhankelijkheidssituatie en van een steeds terugkerende, routinematige activiteit. Ook bestaat er niet altijd de zekerheid dat het voeden kwalitatief goed gebeurt en dat de cliënt voldoende voedsel/vocht balans heeft. My Spoon maakt dat de cliënt in eigen tempo en naar eigen voorkeur kan eten en dat men meer en beter eet. My Spoon leidt zodoende tot een grotere zelfstandigheid van de cliënt en tot grotere zekerheid en minder zorg. Hierdoor is er meer tijd voor aandacht en kwaliteit.

Voor wie is My Spoon?
Gebruikers van My Spoon zijn personen die niet zelfstandig kunnen eten en drinken. Ze hebben aanzienlijke beperkingen in de arm- en handfunctie en zijn zonder hulpmiddel niet in staat om zelfstandig voedsel van een bord af te nemen en naar de mond te brengen of om drank naar de mond te brengen. Gebruikersgroepen zijn met name:
•Personen met een hoge dwarslaesie (C4 niveau)
•Neuromusculaire aandoening in een vergevorderd stadium
•Neurologische aandoeningen die tot uitval van de armfunctie leiden
•Ook ernstige spasticiteit kan een belemmerende rol in het zelfstandig eten spelen en aanleiding geven tot My Spoon gebruik
•Secundaire gebruikers zijn familieleden, mantelzorgers en professionele zorgverleners. Zij krijgen door de inzet van My Spoon letterlijk ‘de handen vrij’

Wanneer is My Spoon niet inzetbaar?
My Spoon kan niet gebruikt worden indien zich een of meer van de navolgende problemen voordoen:
•Slikstoornissen tenzij My Spoon door een ervaren sliktherapeut geïndiceerd en veilig geacht wordt
•Ernstige problemen met het kauwen. In dit geval kan My Spoon wel gebruikt worden indien het voedsel voldoende verkleind of vermalen is
•Niet in staat zijn enig bedieningselement zoals een speciale joystick of knop te bedienen
•Het niet kunnen handhaven van een voldoende rechte zithouding
•Ernstige visusproblemen, met name wanneer de combinatie van vork en lepel niet waargenomen kan worden
•Onvoldoende gecontroleerde hoofdmotoriek om aangeboden voedsel af te happen
•Onvoldoende begrip, ook na langer oefenen, van de bediening.

Personen die risico lopen op verstikking, in het bijzonder ten gevolge van problemen met het slikken en/of kauwen, dienen nooit My Spoon te gebruiken. In geval van twijfel dient altijd voldoende toezicht aanwezig te zijn.

bron:
http://www.focalmeditech.nl/nl/content/my-spoon-0

Download pdf

Plaats ook een reactie

Maximaal 1000 karakters.

  • (Max. 2 mb)
  • (Max. 2 mb)

Let op: Een reactie wordt eerst door Mens & techniek gecheckt. Het kan zijn dat het een paar dagen duurt voordat u reactie geplaatst wordt. Door te reageren gaat u akkoord met onze voorwaarden.

Gerelateerde projecten