Technologie in de zorg; kansen voor mensen met een beperking!

Zorginstellingen hebben aandacht voor technologie in de zorg. Techniek heeft een toegevoegde waarde in het zo zelfstandig mogelijk functioneren van de mens met een beperking. De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de ontwikkeling van technologie en de toepassing daarvan binnen de zorg.

Het is belangrijk dat mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk kunnen leven, wonen, werken en genieten van hun vrije tijd. En daar waar men beperkingen ervaart, bieden zorginstellingen de juiste ondersteuning. Het is van belang dat mensen met een beperking midden in de samenleving kunnen staan en mee kunnen doen. En hier moet je de zorg op aanpassen.

De afgelopen jaren is al veel geïnvesteerd in technologie in de zorg. Deze website laat zien waar mogelijkheden zijn. Samen met de verschillende partners (bedrijven, zorginstellingen) werken aan een toekomst die mensen met een beperking kansen biedt. Met elkaar zijn wij aan zet!

Heeft u ook een interessant onderwerp die u wilt delen?

Plaats een item
Item toevoegen
Item toevoegen Mens & Techniek

Speciale uitgave

Ondersteunende technologie 1

Download het themaboekje

Mens & techniek 3

Download het themaboekje